Author Archives: TQG

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2020 VÀ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2019 CỦA CÔNG TY TÍN QUANG

Tiếp nối thông lệ hằng năm, công ty Tín Quang tổ chức họp mặttất cả cán bộ công nhân viên ở toàn bộ các chi nhánh: Mở đầu là báo cáo tình hình hoạt động của các bộ phận trong năm 2019. Và để khép lại phần báo cáo là phần phát biểu của Giám […]